tisdag 11 november 2008

Skoluppgift CV sidaHur jag tänkte

Jag ville skapa en sida som kändes personlig och kreativ och valde därför att först skapa en bild som jag tyckte om och sedan använda mig av den när jag sen skulle skapa designelementen på sidan. 

En cv sida innehåller ju bergränsat med information och jag valde en ganska klassisk struktur med meny till vänster och innehållet i mitten. Menyalternativen är baserade på ett standard cv med personligt brev,  cv, portfolio och kontakt. Det man kanske vill lyfta fram är personligt brev och portfolio och jag övervägde att strunta i cv alternativet men eftersom sidan är riktad till arbetsgivare behöll jag det då jag kan tänka mig att det skulle kunna bli något vissa saknar.

Vad gäller färgval så kan ju bättre kontrast och läsbarhet nästan alltid uppnås. Bäst kontrast ger vit text på svart bakgrund och hur många sidor använder sig av det?
Trots att jag valt en färgglad bakgrund så är det inget som jag tycker påverkar läsbarheten och det är lätt att urskilja innehållet på sidan.

Sidan är tillgänglig då jag valt ett format som passar de flesta skärmupplösningarna. Sidan är validerad och testad i Firefox, IE 7, Safari och chrome utan några problem, dessutom är koden anpassad för röstläsare.


Inga kommentarer: